NHA MAY KHOI CONG DIOXIN DA NANG 1 DIOXIN 1 HOI THAO 1 KHOI CONG DIOXIN DA NANG 3

6. ISO-OHSAS

VINAUSEN đã được Trung tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT), thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, đánh giá và xác nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn:

1. Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:20152. Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001:20153. Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khoe nghề nghiệp OHSAS 18001:2007

Hỗ trợ trực tuyến

hotline:

P. Kinh doanh: Mr. Trung

0777 545 777

P. Kỹ thuật: Mr. Châu

0918 497 377

P. Tư vấn: Mr. Vinh

0926 665 518