NHA MAY KHOI CONG DIOXIN DA NANG 1 DIOXIN 1 HOI THAO 1 KHOI CONG DIOXIN DA NANG 3

1. Cơ sở vật chất

  • Nhà máy xử lý và tái chế chất thải của VINAUSEN được trang bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại và hiệu suất cao đểt thực hiện công tác xử lý hiệu quả với chi phí thấp nhất.
  • Phòng Thí nghiệm được trang bị các thiết bị chuyên dụng để thực hiện công tác giám sát tại chỗ chất lượng môi trường tại nhà máy cũng như phân tích và nghiên cứu chất thải mới để đưa ra phương án xử lý tối ưu cho từng loại chất thải.

Hỗ trợ trực tuyến

hotline:

P. Kinh doanh: Mr. Trung

0777 545 777

P. Kỹ thuật: Mr. Châu

0918 497 377

P. Tư vấn: Mr. Vinh

0934 188 839