Trang chủ » Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành

Năm 2000

Công ty khởi công xây dựng Nhà máy Tái sinh và xử lý Chất thải nguy hại, tại lô B4 – B21 KCN Lê Minh Xuân. 

Năm 2002
Nhà máy xử lý chất thải đã hoàn chỉnh phần xây dựng cơ bản, đầu tư trang thiết bị và bắt đầu tiếp nhận chất thải để xử lý từ tháng 1 năm 2002. Lượng rác thải và phế liệu tiếp nhận trong năm khoảng 100 tấn.
Năm 2003

Tổng lượng rác thải và phế liệu tiếp nhận và xử lý đạt mức 1.000 tấn.

Năm 2005
Công ty đã mở thêm chi nhánh tại địa chỉ Lô B3-B20, bên cạnh nhà máy cũ. Tổng số lượng rác thải và phế liệu xử lý năm 2005 là trên 6.000 tấn.
Năm 2010
Tổng số lượng chất thải và phế liệu tăng lên mức trên 10.000 tấn trong năm.
Năm 2015
Vượt mức 20.000 tấn chất thải và phế liệu.
Năm 2018
Đạt mức 30.000 tấn chất thải và phế liệu.
Định hướng tương lai

Đặt mục tiêu tăng số lượng chất thải và phế liệu lên 50.000 tấn vào năm 2020.

Nâng cao hiệu suất xử lý rác thải bằng cách thay đổi trang thiết bị và công nghệ.

Mở rộng hoạt động vận chuyển và xử lý chất thải trên toàn quốc. Lập chi nhánh công ty tại các tỉnh Miền Trung và các tỉnh Miền Tây Nam Bộ nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý chất thải đang ngày một gia tăng tại khu vực này. 

Bên cạnh mục tiêu ngày càng nâng cao chất lượng và đa dạng hóa dịch vụ của Công ty, chúng tôi tiếp tục tập trung đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua các hình thức đào tạo ngắn và dài hạn, trong và ngoài nước cho cán bộ, nhân viên công ty; hợp tác với các trường đại học, các trung tâm đào tạo trong nước và quốc tế để tìm kiếm những tài năng trẻ phục vụ nhu cầu phát triển lâu dài của Công ty.