Trang chủ » Thành tích

Thành tích

Ghi nhận sự đóng góp của VINAUSEN vào sự nghiệp bảo vệ môi trường cũng như việc hoàn thành tốt trách nhiệm đối với xã hội, VINAUSEN đã được Bộ trưởng Bộ TN&MT hai lần (năm 2009 và 2013) trao tặng Cúp vàng và Bằng khen vì sự nghiệp bảo vệ môi trường Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công thương trao cúp vàng hội nhập quốc tế. Ngoài ra VINAUSEN đã được Ủy Ban Nhân dân Quận 10, Liên đoàn lao động TP.HCM trao tặng bằng khen Công đoàn vững mạnh nhiều năm liền cùng một số bằng khen khác.