Chính sách xử lý khiếu nại

Chính sách về quy trình xử lý khiếu nại

Chính sách về quy trình xử lý khiếu nại

  • Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng sản phẩm / dịch vụ của công ty.
  • Tất cả mọi trường hơp bảo hành, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục bảo hành.
  • Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VIỆT ÚC

Địa chỉ: 389 Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11, TP. Hồ Chi Minh
ĐT: (84-28) 3766 1530
Fax: (84-28) 3766 1531
Email: vae@vinausen.com

Chia sẻ: