Khách hàng tiêu biểu

Khách hàng tiêu biểu

Với uy tính lâu năm đã được khẳng định, khoảng 500 đơn vị gồm các Cơ quan ban ngành, công ty trong và ngoài nước đã và đang tin tưởng chuyển giao chất thải cho VINAUSEN xử lý cũng như sử dụng dịch vụ tư vấn môi trường của VINAUSEN.

Chia sẻ: