Bán các sản phẩm tái chế

Bán các sản phẩm tái chế

1. Dung môi tái chế
2. Dầu nhớt tái chế
3. Bánh xe cao su
4. Thùng can chứa
5. Nhựa tái chế
6. Kim loại tái chế

Chia sẻ: