Thu mua phế liệu

VINAUSEN chuyên trao đổi mua bán các loại phế liệu để tái chế tại Nhà máy hoặc cung cấp cho các nhà máy tái chế khác.

VINAUSEN chuyên trao đổi mua bán các loại phế liệu để tái chế tại Nhà máy hoặc cung cấp cho các nhà máy tái chế khác.

1. Kim loại : (sắt thép, đồng, nhôm, thiếc…)

2. Giấy: Giấy carton, giấy báo, giấy kraft…

3. Cao su: vỏ / ruột xe cao su,

4. Dầu/nhớt, dung môi : dầu bôi trơn, dầu biến thê (không nhiễm PCB), dầu máy công nghiệp, các loại dung môi.

Chia sẻ: