Kiểm điểm các đơn vị để rò rỉ xút tại nhà máy Alumin Tân Rai

Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về sự cố rò rỉ xút ở Dự án Tổ hợp bauxite - nhôm Lâm Đồng.

Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về sự cố rò rỉ xút ở Dự án Tổ hợp bauxite – nhôm Lâm Đồng.

Phó Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam, Ban Quản lý Dự án và nhà thầu xây dựng Dự án Tổ hợp bauxite – nhôm Lâm Đồng kiểm điểm, rút kinh nghiệm vì để xảy ra sự cố nêu trên, đồng thời có các giải pháp phòng ngừa cao nhất để tránh xảy ra sự cố tương tự.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ TN-MT phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc bảo đảm an toàn về môi trường trong quá trình xây dựng và vận hành Dự án Tổ hợp bauxite – nhôm Lâm Đồng.

N.Viên

Theo sggp.org.vn

Chia sẻ: