Nâng cao kỹ năng truyền thông PCB cho giảng viên

Trong hai ngày 28 và 29/3 tại Hà Nội, Ban Quản lý Dự án PCB tại Việt Nam cùng các chuyên gia tư vấn truyền thông tổ chức khóa tập huấn Giảng viên về kỹ năng truyền thông PCB cùng với sự tham gia của các học viên đến từ các Sở TN&MT, Sở Công thương các tỉnh phía Bắc, các công ty trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các công ty hoạt động trong lĩnh vực quan trắc, xử lý PCB/POP.

Trong hai ngày 28 và 29/3 tại Hà Nội, Ban Quản lý Dự án PCB tại Việt Nam cùng các chuyên gia tư vấn truyền thông tổ chức khóa tập huấn Giảng viên về kỹ năng truyền thông PCB cùng với sự tham gia của các học viên đến từ các Sở TN&MT, Sở Công thương các tỉnh phía Bắc, các công ty trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các công ty hoạt động trong lĩnh vực quan trắc, xử lý PCB/POP.
Mục tiêu của khóa hội thảo tập huấn nhằm Giới thiệu Bộ Cẩm nang tuyên truyền thông tin về PCB. Qua đó, Ban Tổ chức sẽ giúp các học viên, những người sẽ là những giảng viên trong tương lai có được các kỹ năng truyền thông và giảng dạy hiệu quả về các chất hữu cơ POP và PCB. Trên cơ sở thu thập và đánh giá các ý kiến đóng góp của học viên thông qua các buổi tập huấn, Ban Tổ chức sẽ hoàn thiện và chính thức phát hành Bộ Cẩm nang tuyên truyền thông tin về PCB.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, các nhà khoa học đã giới thiệu về POP và PCB; khái niệm cơ bản, các vấn đề và các thách thức; tầm quan trọng trong việc quản lý POP/PCB cũng như giới thiệu tổng quan về pháp luật, quy định và hướng dẫn quản lý POP/PCB của Việt Nam và thế giới. Các cán bộ của Công ty Cổ phần Tư vấn EPRO đã giải thích các định nghĩa về truyền thông môi trường; các nghiên cứu trước đây và hiện nay; các phương pháp truyền thông về POP/PCB đến với cộng đồng một cách hiệu quả.
Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Hoàng Minh Đạo, Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm, Phó giám đốc BQLDA TCMT/ATMT cho biết buổi tập huấn nằm trong khuôn khổ hoạt động Dự án PCB tại Việt Nam, thuộc gói thầu CS16 – Chiến dịch truyền thông nhằm thúc đẩy việc thi hành của các nhà chính sách có thẩm quyền về thực hành an toàn PCB/POP.

Qua đó, sẽ giúp thay đổi hành vi của người lao động về thực hành an toàn PCB/POP và giúp cho công chúng hiểu biết hơn về thực hành an toàn PCB/POP bằng cách cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức, tuyên truyền về sự nguy hại của PCB/POP, những tác động của nó và những phương pháp giảm thiểu trong môi trường làm việc.

Cục trưởng Hoàng Minh Đạo hy vọng thông qua khóa tập huấn, các học viên sẽ có các thông tin rõ nét hơn về Dự án Quản lý PCB tại Việt Nam, tiếp cận các thông tin mới nhất về hợp chất hữu cơ khó phân hủy POP, đặc biệt là PCB, tăng cường kỹ năng truyền thông và giảng dạy hiệu quả cho các học viên và có các góp ý, đề xuất cho hoạt động của mạng lưới mà Dự án có thể tham gia và hỗ trợ.


Dự án “Quản lý PCB tại Việt Nam” đã chính thức được triển khai từ tháng 3 năm 2010 với mục tiêu chung là xây dựng năng lực Quốc gia nhằm quản lý an toàn PCB tại Việt Nam. Dự án do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Ngân hàng Thế giới. Tổng cục Môi trường (Cục Kiểm soát ô nhiễm), Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp và Tập đoàn Điện lực Việt Nam là các đơn vị chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện Dự án.

Mục tiêu chung của Dự án là: Xây dựng năng lực quốc gia của Việt Nam nhằm quản lý PCB và lưu trữ an toàn một lượng lớn PCB tại các tỉnh trình diễn nhằm tiêu hủy trong tương lai. Một trong những mục tiêu cụ thể của Dự án là tăng cường năng lực cho các bên liên quan về quản lý an toàn PCB.

Trong khuôn khổ hoạt động của Dự án, Ban quản lý Dự án đã tổ chức các Hội thảo tập huấn cho các cán bộ của các cơ quan quản lý nhà nước như Hải quan, Cảnh sát môi trường, Quản lý thị trường, Sở Tài nguyên và Môi trường các địa phương, các chủ nguồn thải và công ty cung cấp dịch vụ, các cán bộ kỹ thuật hoạt động trong lĩnh vực quan trắc, xử lý PCB/POP, các phóng viên báo chí, cán bộ truyền thông trên toàn quốc.

Trong hai năm 2010 và 2011, các hoạt động truyền thông thông của Dự án Quản lý PCB tại Việt Nam thông qua các Hội thảo tập huấn phổ biến thông tin, nâng cao năng lực về PCB/POP, bao gồm:
– Hội thảo “Phổ biến thông tin đến nhà báo về các hợp chất hữu cơ khó phân huỷ và hợp chất PCB” tổ chức tại TP. Hoà Bình và Đồng Nai.
– Hội thảo Tập huấn về kiểm soát xuất, nhập khẩu các vật liệu chứa PCB/POP” cho cán bộ hải quan, cảnh sát môi trường và quản lý thị trường được tổ chức tại TP. Lạng Sơn và tỉnh Tây Ninh;
– Tập huấn phân tích nhanh PCB trong dầu biến thế;
– Tập huấn phân tích PCB trong dầu biến thế sử dụng phương pháp sắc ký khí- khối phổ;
– Hội thảo “Báo cáo kết quả rà soát các quy định về PCB trong hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường của Việt Nam” tổ chức tại Tỉnh Quảng Ninh
– Hoạt động thử nghiệm liên phòng thí nghiệm.

Chia sẻ: