Human Resources

Human Resources

VINAUSEN tập hợp được một đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ chuyên môn và giàu kinh nghiệm về lĩnh vực môi trường. Ngoài ra Công ty được các chuyên gia môi trường từ các Trường đại học và các sở ban ngành hợp tác và cố vấn nên bảo đảm các sản phẩm của công ty có tính chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu khắt khe của Quý khách hàng. Số lượng công nhân viên được thể hiện trong bảng sau:

STT Học vị Chuyên ngành Số lượng
1 Thạc sỹ Quản lý & Kỹ thuật Môi trường 7
Quản trị Kinh doanh 5
2 Kỹ sư Quản lý & Kỹ thuật Môi trường 22
Khoa học Vật liệu 7
Cơ khí Chế tạo máy 6
Xây dựng dân dụng 16
Điện 4
Xây dựng cầu đường 6
3 Cử nhân Cử nhân Quản trị kinh doanh 6
Cử nhân Quản trị kinh doanh quốc tế 3
Cử nhân Ngữ văn Anh 5
Kế toán 7
4 Cao đẳng Kỹ thuật cơ khí 15
Kế toán 10
5 Tài xế, lái máy Xe tải, xe ben các loại 42
Xe đào, xe xúc, xe ủi, xe chuyên dụng các loại 35
6 Công nhân Công nhân lành nghề >400
Share: