Quy trình xử lý tiêu hủy nguyên phụ liệu, sản phẩm dư thừa không còn nhu cầu sử dụng

Các doanh nghiệp chế xuất hoặc gia công sản phẩm theo đơn đặt hàng thường dự phòng một lượng nguyên phụ liệu, sản phẩm nhằm thay thế sản phẩm hư hỏng trong quá trình sản xuất.

Các doanh nghiệp chế xuất hoặc gia công sản phẩm theo đơn đặt hàng thường dự phòng một lượng nguyên phụ liệu, sản phẩm nhằm thay thế sản phẩm hư hỏng trong quá trình sản xuất.

Sau khi hoàn tất đơn hàng, số lượng nguyên phụ liệu, sản phẩm dư thừa này thường được trả lại cho khách hàng hoặc tiêu hủy. Thông thường, việc trả lại cho khách hàng mất nhiều thời gian, thủ tục và chi phí nên giải pháp tốt nhất là chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý tiêu hủy.

Công ty Cổ phần Môi trường Việt Úc chuyên tiêu xử lý tiêu hủy nguyên phụ liệu, sản phẩm dư thừa không còn nhu cầu sử dụng từ các doanh nghiệp chế xuất.

Quy trình thực hiện như sau:

a) Đối với nguyên phụ liệu, sản phẩm tạm nhập tái xuất

1. Đại diện pháp luật của doanh nghiệp ra quyết định tiêu hủy lô nguyên phụ liệu, sản phẩm dư thừa;
2. Ký kết hợp đồng tiêu hủy với VINAUSEN;
3. VINAUSEN ra phương án tiêu hủy;
4. Doanh nghiệp ra công văn đề nghị Sở TN&MT phê duyệt phương án tiêu hủy.
5. Sở TN&MT ra Công văn phê duyệt phương án tiêu hủy.
6. Các bên thống nhất lịch tiêu hủy;
7. Tiến hành tiêu hủy nguyên phụ liệu, sản phẩm tại chỗ hoặc vận chuyển nguyên phụ liệu dư thừa về nhà máy của VINAUSEN tại KCN Lê Minh Xuân (Huyện Bình Chánh, TP.HCM) để tiêu hủy trước sự giám sát của chủ hàng, Hải quan và các Cơ quan liên quan (nếu cần).
8. Ký biên bản giám sát xử lý tiêu hủy;
9. VINAUSEN ra thông báo hoàn tất tiêu hủy (có hình ảnh / video đính kèm) và xuất hóa đơn tài chính.
10. Kết thúc quy trình.

 b) Đối với nguyên phụ liệu, sản phẩm tiêu thụ trong nước

– Thực hiện các bước như tại mục a), trừ các bước 3 đến 5.

Toàn bộ quá trình tiêu hủy nguyên phụ liệu, sản phẩm dư thừa tại Nhà máy xử lý chất thải của VINAUSEN được camera giám sát 24/24 nhằm bảo đảm không một nguyên phụ liệu, sản phẩm nào có thể bị tuồn ra ngoài thị trường.

Chia sẻ: