Medical solid waste treatment in Ho Chi Minh City: Overcrowded, must find a way out

Trước thực trạng dân số TP.HCM ngày một gia tăng, số lượng chất thải rắn y tế cũng… phình ra mỗi ngay. TP.HCM phải làm gì, cách nào để xử lý khối lượng chất thải rắn y tế đang ngày càng quá tải?

LĐO | 

Tháng 7.2017, Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Thiện Nhân (thứ 2, phải qua) đã tham quan Nhà máy điện rác Gò Cát. Ảnh: C.H
Share: