VỀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CHẤT THẢI RẮN

Số/Ký hiệu

174/2007/NĐ-CP

Ngày ban hành

29/11/2007

Người ký

NGUYỄN TẤN DŨNG

Lĩnh vực

Tài nguyên - Môi trường

Cơ quan ban hành

Thủ Tướng Chính phủ

Loại văn bản pháp quy

Nghị định

Nghị định này quy định về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn; mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.