NGHỊ ĐỊNH VỀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI

Số/Ký hiệu

25/2013/NĐ-CP

Ngày ban hành

29/03/2013

Người ký

NGUYỄN TẤN DŨNG

Lĩnh vực

Tài nguyên - Môi trường

Cơ quan ban hành

Thủ Tướng Chính phủ

Loại văn bản pháp quy

Nghị định

Nghị định này quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.