Thông tư liên tịch 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất do Bộ trưởng Bộ Công thương – Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Số/Ký hiệu

34/2012/TTLT-BCT-BTNMT

Ngày ban hành

15/11/2012

Người ký

BÙI CÁCH TUYẾN - NGUYỄN CẨM TÚ

Lĩnh vực

Tài nguyên - Môi trường

Cơ quan ban hành

Bộ TN&MT;

Loại văn bản pháp quy

Thông tư

Thông tư này hướng dẫn hoạt động nhập khu phế liệu để làm nguyên liệu sản xuất, bao gồm:

1. Điều kiện tổ chức, cá nhân (sau đây gọi là thương nhân) kinh doanh nhập khu phế liệu.

2. Điều kiện đối với phế liệu được phép nhập khẩu.

3. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu; trình tự, thủ tục kiểm tra và cấp Giấy chứnnhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu.

4. Hồ sơ hải quan, thủ tục kim tra, thông quan, xử lý phế liệu nhập khu.