LUẬT KẾ TOÁN

Số/Ký hiệu

03/2003/QH11

Ngày ban hành

17/06/2003

Người ký

NGUYỄN VĂN AN

Lĩnh vực

Kinh tế - Tài chính

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Loại văn bản pháp quy

Luật

Luật này quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán và hoạt động nghề nghiệp kế toán.