LUẬT BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG 2004

Số/Ký hiệu

29/2004/QH11

Ngày ban hành

03/12/2004

Người ký

NGUYỄN VĂN AN

Lĩnh vực

Tài nguyên - Môi trường

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Loại văn bản pháp quy

Luật

Luật này quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng (sau đây gọi chung là bảo vệ và phát triển rừng); quyền và nghĩa vụ của chủ rừng.