LUẬT ĐẤU THẦU

Số/Ký hiệu

43/2013/QH13

Ngày ban hành

26/11/2003

Người ký

NGUYỄN SINH HÙNG

Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Loại văn bản pháp quy

Luật

Luật này quy định quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu.