LUẬT HÓA CHẤT

Số/Ký hiệu

06/2007/QH12

Ngày ban hành

21/11/2007

Người ký

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Lĩnh vực

Thương mại - Sản xuất

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Loại văn bản pháp quy

Luật

Luật này quy định về hoạt động hóa chất, an toàn trong hoạt động hóa chất, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hóa chất, quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất.