LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Số/Ký hiệu

14/2008/QH12

Ngày ban hành

03/06/2008

Người ký

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Lĩnh vực

Kinh tế - Tài chính

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Loại văn bản pháp quy

Luật

Luật này quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.