LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Số/Ký hiệu

32/2013/QH13

Ngày ban hành

19/06/2013

Người ký

NGUYỄN SINH HÙNG

Lĩnh vực

Kinh tế - Tài chính

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Loại văn bản pháp quy

Luật

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp