LUẬT NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ 2008

Số/Ký hiệu

18/2008/QH12

Ngày ban hành

03/06/2008

Người ký

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Lĩnh vực

Tài nguyên - Môi trường

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Loại văn bản pháp quy

Luật

Luật này quy định về các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và bảo đảm an toàn, an ninh trong các hoạt động đó.