LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Số/Ký hiệu

23/2004/QH11

Ngày ban hành

15/06/2004

Người ký

NGUYỄN VĂN AN

Lĩnh vực

Giao thông - Vận tải

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Loại văn bản pháp quy

Luật

Luật này quy định về hoạt động giao thông đường thủy nội địa; các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông đường thuỷ nội địa đối với kết cấu hạ tầng, phương tiện và người tham gia giao thông, vận tải đường thuỷ nội địa.