SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Số/Ký hiệu

26/2012/QH13

Ngày ban hành

22/11/2012

Người ký

NGUYỄN SINH HÙNG

Lĩnh vực

Kinh tế - Tài chính

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Loại văn bản pháp quy

Luật

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân