LUẬT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA

Số/Ký hiệu

05/2007/QH12

Ngày ban hành

21/11/2007

Người ký

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Lĩnh vực

Thương mại - Sản xuất

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Loại văn bản pháp quy

Luật

Luật này quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa; quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa.