LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Số/Ký hiệu

27/2008/QH12

Ngày ban hành

14/11/2008

Người ký

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Lĩnh vực

Kinh tế - Tài chính

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Loại văn bản pháp quy

Luật

Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt.