LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Số/Ký hiệu

27/2001/QH10

Ngày ban hành

29/06/2001

Người ký

NÔNG ĐỨC MẠNH

Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Loại văn bản pháp quy

Luật

Luật này quy định về phòng cháy, chữa cháy, xây dựng lực lượng, trang bị phương tiện, chính sách cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy.