LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Số/Ký hiệu

50/2005/QH11

Ngày ban hành

29/11/2005

Người ký

NGUYỄN VĂN AN

Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Loại văn bản pháp quy

Luật

Luật này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó.