LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Số/Ký hiệu

13/2008/QH12

Ngày ban hành

03/06/2008

Người ký

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Lĩnh vực

Kinh tế - Tài chính

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Loại văn bản pháp quy

Luật

Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng.