LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM

Số/Ký hiệu

55/2010/QH12

Ngày ban hành

17/06/2010

Người ký

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Lĩnh vực

Y tế - Thực phẩm

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Loại văn bản pháp quy

Luật

Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm, sản xuất, kinh doanh thực phẩm và nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm; quảng cáo, ghi nhãn thực phẩm; kiểm nghiệm thực phẩm; phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm; phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm; thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm; trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.