LUẬT PHÒNG CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Số/Ký hiệu

03/2007/QH12

Ngày ban hành

21/11/2007

Người ký

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Lĩnh vực

Y tế - Thực phẩm

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Loại văn bản pháp quy

Luật

1. Luật này quy định về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; kiểm dịch y tế biên giới; chống dịch; các điều kiện bảo đảm cho công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm ở người.

Việc phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.

2. Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tại Việt Nam.