LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Số/Ký hiệu

04/2007/QH12

Ngày ban hành

21/11/2007

Người ký

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Lĩnh vực

Kinh tế - Tài chính

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Loại văn bản pháp quy

Luật

Luật này quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân.