LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CƯ TRÚ

Số/Ký hiệu

36/2013/QH13

Ngày ban hành

20/06/2013

Người ký

NGUYỄN SINH HÙNG

Lĩnh vực

Lao động - Thương binh - Xã hội

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Loại văn bản pháp quy

Luật

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú