LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2014

Số/Ký hiệu

55/2014/QH13

Ngày ban hành

23/06/2014

Người ký

NGUYỄN SINH HÙNG

Lĩnh vực

Tài nguyên - Môi trường

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Loại văn bản pháp quy

Luật

Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường.