LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Số/Ký hiệu

23/2008/QH12

Ngày ban hành

13/11/2008

Người ký

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Lĩnh vực

Giao thông - Vận tải

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Loại văn bản pháp quy

Luật

Luật này quy định về quy tắc giao thông đường bộ; kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phương tiện và người tham gia giao thông đường bộ; vận tải đường bộ và quản lý nhà nước về giao thông đường bộ.