LUẬT SỬA ĐỔI , BỔ SUNG ĐIỀU 170 CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP

Số/Ký hiệu

37/2013/QH13

Ngày ban hành

20/06/2013

Người ký

NGUYỄN SINH HÙNG

Lĩnh vực

Thương mại - Sản xuất

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Loại văn bản pháp quy

Luật

Luật sửa đổi, bổ sung điều 170 của Luật doanh nghiệp