LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2005

Số/Ký hiệu

52/2005/QH11

Ngày ban hành

29/11/2005

Người ký

NGUYỄN VĂN AN

Lĩnh vực

Tài nguyên - Môi trường

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Loại văn bản pháp quy

Luật

Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo vệ môi trường.