LUẬT BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT

Số/Ký hiệu

41/2013/QH13

Ngày ban hành

25/11/2013

Người ký

NGUYỄN SINH HÙNG

Lĩnh vực

Y tế - Thực phẩm

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Loại văn bản pháp quy

Luật